Paylette People

Nový, moderný spôsob pre správu zamestnancov, pohodlné pokrytie všetkých platobných povinností zamestnávateľa voči zamestnancom.

Paylette People

Nový, moderný spôsob pre správu zamestnancov, pohodlné pokrytie všetkých platobných povinností zamestnávateľa voči zamestnancom.

Manažment zamestnancov na jednom mieste v prehľadnej aplikácii

EWA (Early Wage Access)

Prístup ku krátkodobému financovaniu mzdových nákladov pred riadnym výplatným termínom

Dochádzka

Evidencia, prehľad a spracovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku a sledovanie zrealizovaných úloh

Interná komunikácia

Atraktívny spôsob oslovenia zamestnancov ohľadom firemných udalostí a podujatí, blahoželania k sviatkom, výročiam, atď.

Mzdy

Moderný a atraktívny spôsob prístupu ku všetkým platbám od zamestnávateľa. Prakticky celý disponibilný príjem zamestnanca na jednom mieste s ďalšími výhodami a odmenami

Firemné výdavky

Evidencia a schvaľovanie firemných výdavkov zamestnancov

Dokumenty

Pracovné zmluvy, výplatné pásky a všetky ostatné pracovné dokumenty vždy poruke

Výhody pre zamestnanca

Moderný, ľahko použiteľný a atraktívny spôsob sumarizácie všetkých platieb od zamestnávateľa na jednom mieste

Mzdy a odmeny vo forme ľahko použiteľnej aplikácie a digitálnej peňaženky

Oveľa rýchlejší prístup k mzde na začiatku mesiaca

Možnosť zálohového vyplácania mzdy

Jednoduchý prevod finančných prostriedkov na akýkoľvek bankový účet

Aplikácia pre Google a Apple Pay

Prístup k mnohým atraktívnym ponukám (vernostné programy obchodníkov, poistenie, investovanie a i.)

Viaceré karty pre jeden účet (senior, deti)

Kartu Paylette je možné použiť na všetkých platobných termináloch

Jednoduchý spôsob, ako spravovať svoj disponibilný príjem. Mnoho atraktívnych funkcií, ktoré vám poskytujeme v spolupráci s vaším zamestnávateľom. Žiadne skryté poplatky a dodatočné náklady. Váš základný účet platí zamestnávateľ.

Výhody pre zamestnávateľa

Využitie Paylette People znižuje náklady na správu miezd a benefitov

Znižuje byrokratickú záťaž: ide o nový, moderný spôsob ako pohodlne pokryť všetky evidenčné, nahlasovacie a platobné povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

Krátkodobé financovanie miezd: Paylette dobije kartu hneď, zamestnávateľ pošle peniaze neskôr; krátkodobý plán financovania mzdových finančných tokov

Kompletná agenda finančných tokov v module Paylette vrátane všetkých doplnkových benefitov a stravných poukážok

Všetky benefity na jednej karte, výdajová karta a doplnkové benefity (peňažné aj nepeňažné)

Personalizovaná karta a aplikácia Paylette

Karta dochádzky, parkovania a i.

Jedna faktúra za všetky služby na konci mesiaca

All-in-1 Paylette aplikácia