Paylette platobné riešenia

Znížte svoje náklady vďaka zjednodušeniu služieb v oblasti miezd a benefitov. Automaticky, digitálne, rýchlo, efektívne.

Paylette platobné riešenia

Znížte svoje náklady vďaka zjednodušeniu služieb v oblasti miezd a benefitov. Automaticky, digitálne, rýchlo, efektívne.

Flexibilný systém Paylette

Je založený na modulárnej platforme tak, aby zefektívnil náklady zamestnávateľa. Na vytvorenej technologickej infraštruktúre sa zapínajú jednotlivé moduly podľa jeho potrieb. Zamestnancovi tak umožňuje používať jednu univerzálnu kartu s mnohými službami podľa preferencií zamestnávateľa.

People

Nový prístup k mzdovej agende – revolučná zmena filozofie riadenia miezd, benefitov a zamestnaneckých výdavkov. Jednoduché, priateľské a mimoriadne pohodlné riešenie pre všetky strany. Automatizované, digitálne, rýchle a nákladovo efektívne. Všetky finančné toky na jedinej Paylette karte (plastovej či digitálnej).

Vďaka Paylette aplikácii zároveň môžete sledovať dochádzku zamestnancov, schvaľovať firemné výdavky či manažovať výplatu miezd.

Benefit

Paylette Benefit umožňuje zamestnávateľom poskytovať kredit na zamestnanecké karty, oprávňujúci jej držiteľa k čerpaniu všade tam, kde je možné platiť platobnou kartou.

Prístupy

Umožňuje prepojiť existujúci (prípadne zaviesť nový) prístupový systém so zamestnaneckým účtom a zabezpečiť efektívnu reguláciu zamestnancov v priestore, prípadne v rôznych systémoch.

Gastro

Systém Paylette automaticky sleduje rozdelenie medzi finančný príspevok a stravné poukážky, takže zamestnávateľ nemá starosť so sledovaním tohto rozdelenia.

Travel

Jednoduché a automatické spracovávanie rekreačných poukazov. Rekreačný príspevok môžete zamestnancovi preplácať podľa vašich preferencií vopred, pri rezervácii pobytu, počas alebo po rekreácii.

paylette pay karta

Efektivita nákladov s Paylette

Vďaka výhodám, ktoré systém Paylette prináša, ušetríte až tisícky eur ročne.

All-in-1

Od mzdy cez dochádzku, stravu, až po rekreačné poukazy. Všetko na jednej karte a v Paylette aplikácii.

Implementácia

Spája všetky funkcie na jednej karte a klienti neplatia extra poplatky za pripájanie modulov.

Administratíva

Elektronický systém znižuje riziká spojené s manipuláciou s ceninami.

Bezpečnosť

Už nehrozia nečakané straty rôznych poukážok alebo vstupov do zamestnania.

Efektivita nákladov

Hradia sa len skutočne realizované služby, t.j. presné sumy na stravné, rekreáciu, wellness služby či iné moderné firemné benefity.

Čas

Elektronizácia firemných benefitov prináša časové úspory na rozdiel od poukážok rôzneho typu. Tak na strane zamestnávateľa ako aj zamestnanca.

Živnostníci

Vďaka daňovým zvýhodneniam si používaním systému Paylette znižujete daňový základ.

Otázky na Paylette 

Otázky na Paylette

Inovujte s Paylette

Paylette ponúka inovatívny ekvivalent moderných elektronických benefitov, ktoré prinášajú množstvo výhod.
Pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Spojte sa s nami.

Pošlite nám správu

Osobné údaje

Pošlite nám správu

Osobné údaje