Čo vás najviac zaujíma?

Aby sme vám čo najviac uľahčili orientáciu medzi produktmi Paylette, pripravili sme pre vás najčastejšie odpovede na vaše otázky.

Paylette People

Systém Paylette je nový, flexibilný spôsob manažmentu zamestnancov na jednom mieste. Aké funkcie a služby sú v ňom obsiahnuté?

Systém Paylette je jedinečný informačný systém All-in-1 pre správu a pokrytie všetkých platobných povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi. Systém je založený na modulárnej platforme tak, aby zefektívnil náklady zamestnávateľa, t.j. na vytvorenej technologickej infraštruktúre sa zapínajú jednotlivé moduly podľa jeho potrieb. Od mzdy cez dochádzku, stravu, až po rekreačné poukazy či benefity. Všetko v jednom systéme s využitím modernej Paylette aplikácie a jednej platobnej karty.

Systému Paylette poskytuje unikátnu, tzv. EWA službu, čo znamená Early Wage Access. Ako táto služba funguje?

Táto služba poskytuje možnosť využiť prístup ku krátkodobému financovaniu mzdových nákladov pred riadnym výplatným termínom. Zamestnanec si môže jednoduchým spôsobom požiadať a získať vyplatenú svoju odpracovanú mzdu kedykoľvek počas mesiaca, a to aj viackrát.

V rámci Paylette systému je možné vydávať zamestnanecké karty. V ktorých predajniach, zariadeniach a gastro prevádzkach je Paylette karta akceptovaná?

V rámci systému Paylette je možné vydať zamestnaneckú kartu All-in-1, alebo podľa vybratých modulov Gastro, Benefit či Travel. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Mastercard je kartou možné platiť vo všetkých prevádzkach, v ktorých sa bežne prijímajú platby kartou. V zmysle obchodných podmienok Paylette je prípadné obmedzenie možnosti platby ohraničené legislatívnymi alebo inými administratívnymi pravidlami.

Sú karty vhodné a dobre využiteľné pre každú firmu aj živnostníkov? Je nejaký rozdiel pri využívaní karty živnostníkom a firmou?

Systém Paylette je vhodný pre každú firmu a aj živnostníkov. Systém je založený na modulárnej platforme tak, aby zefektívnil náklady zamestnávateľa, ktorý môže ušetriť až tisícky eur ročne. Živnostníci si vďaka daňovým zvýhodneniam môžu používaním systému Paylette znížiť daňový základ a ušetriť na daniach a odvodoch až do sumy 915 €.

Aké náklady potrebuje zamestnávateľ na implementáciu karty v systéme Paylette?

Systém je založený na modulárnej platforme tak, aby zefektívnil náklady zamestnávateľa. Hradia sa len skutočne realizované služby, tj. presné sumy na stravné, rekreáciu, wellness služby či iné moderné firemné benefity.

Systém Paylette poskytuje aj možnosť využívať Paylette platobnú kartu. Na aké účely je možné kartu využiť?

Kartu možno využívať prakticky na všetky finančné toky v súvislosti so zamestnaneckým pomerom. Na zabezpečenie stravovania, čerpanie firemných benefitov, ako identifikačnú kartu na evidenciu dochádzky či prístupov, ale aj na uplatnenie príspevku na rekreáciu či posielanie mzdy, zálohy na mzdy a pod.

Na aký limit môže zamestnávateľ nabiť zamestnancovi kartu?

Limit karty je neobmedzený, záleží na dohode zamestnávateľa so zamestnancom.

Paylette Gastro

Ako funguje Paylette Gastro?

Paylette Gastro nahrádza tradičné papierové stravné lístky. Platba kartou Paylette Gastro funguje jednoducho, pohodlne a bezpečne prostredníctvom POS terminálov. Zostatok na karte môžete sledovať v mobilnej aplikácii alebo na svojom internetovom účte.

Aké benefity má Paylette Gastro karta?

Paylette Gastro karta je lídrom v oblasti zabezpečenia stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok. Jej používanie je jednoduché v širokej sieti prevádzok. O pripísaní prostriedkov na kartu budete informovaní formou notifikácie z mobilnej aplikácie, SMS správy alebo e-mailu.

Paylette kartou pohodlne zaplatíte aj cez mobil vďaka peňaženkám Apple Pay alebo Google Pay.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa môžete obrátiť na klientské centrum, ktoré je vám k dispozícii v pracovných dňoch na tel. čísle +421 2 32 773 773, alebo prostredníctvom e-mailu: info@paylette.eu. Využiť môžete aj kontaktný formulár na tejto webstránke v časti Kontakt, či v mobilnej aplikácii / internetovom účte.

V koľkých stravovacích zariadeniach môžem kartu použiť?

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Mastercard je kartou možné platiť vo všetkých gastro prevádzkach, v ktorých sa prijímajú platby kartou s logom Mastercard. V zmysle obchodných podmienok Paylette je prípadné obmedzenie možnosti platby ohraničené legislatívnymi alebo inými administratívnymi pravidlami.

Môže využiť zákazník kartu aj v potravinách?

Áno, výhodou karty Paylette Gastro je, že zamestnanec sám rozhoduje o tom, na čo a kde minie kredit na svojej gastro karte od zamestnávateľa. Kartu je možné využiť aj v potravinách.

Môže sa Paylette Gastro karta používať aj v iných ako potravinových či reštauračných službách?

Paylette Gastro karta umožňuje využitie na všetky zamestnanecké benefity na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pri zabezpečovaní stravovania je v zmysle platnej legislatívy určená na využitie v stravovacích prevádzkach a potravinách. Na karte je možné aktivovať aj doplnkové funkcie, napr. zamestnanecký benefit na návštevu fitness centra, nákup obľúbenej knihy či dokonca relaxačnú masáž.

Ako má zákazník postupovať v prípade straty karty, je možné ju zablokovať a dostať náhradnú?

Karta je vybavená čipom, bezkontaktným čipom a PIN kódom. V prípade jej straty môže zamestnanec kartu zablokovať v mobilnej aplikácii, na internetovom účte alebo prostredníctvom klientského centra a požiadať zamestnávateľa o vystavenie novej.

Ako má zamestnávateľ postupovať pri dobíjaní karty?

Zamestnávateľ má k dispozícii prostredníctvom svojho rozhrania prístup k jednoduchému automatizovanému modulu objednávok, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché objednanie potrebného počtu elektronických poukážok.

Aké dlhé časové obdobie je platná karta Paylette Gastro?

Elektronické stravovacie poukazy sa na elektronickú kartu dajú zakúpiť kedykoľvek, ich platnosť je spravidla 18 mesiacov od vydania. Karta Paylette Gastro ako identifikačný nosič poukážok sa vydáva s platnosťou 5 rokov.

Paylette Travel

Je možné využiť jednu Paylette kartu na platbu v potravinách, reštaurácii či na kúpu kúpeľného alebo rekreačného pobytu?

Áno, všetky produkty Paylette je možné využívať na zabezpečenie stravovania, na evidenciu dochádzky, čerpanie firemných benefitov a tiež na zabezpečenie uplatnenia príspevkov na rekreáciu.

Aké miesto má Paylette karta v praxi využívania rekreačných poukazov?

Vďaka unikátnemu spojeniu Paylette platformy s technológiou Mastercard získate prístup k prakticky neobmedzenej sieti ubytovacích zariadení a pobytových balíčkov na Slovensku, s možnosťami trávenia voľného času v mieste vybratej destinácie. Jedine Paylette vám umožní vybrať si destináciu aj cez obľúbený Booking.com a ďalšie rezervačné systémy.

Pre zamestnávateľa je veľkou výhodou automatizácia procesu sledovania a schvaľovania dokladov. Pre komfort zamestnancov využívajúcich kartu Paylette je zároveň k dispozícii mobilná aplikácia, internetový účet a klientské centrum.

Môžem využiť kredit na Paylette karte ako rekreačný príspevok na dovolenku od zamestnávateľa?

Áno, od januára 2019 začala platiť novela zákona na podporu cestovného ruchu na Slovensku, ktorá zavádza príspevok na rekreáciu zamestnancov, tzv. rekreačný poukaz v elektronickej podobe.

Môže zamestnanec/zákazník sledovať svoj zostatok na karte v klientskej zóne?

Áno, zamestnanec má k dispozícii mobilnú aplikáciu a internetový účet, v ktorej vidí svoj zostatok.

Môže zákazník realizovať prostredníctvom Paylette karty online rezervácie?

Áno, môže ich realizovať v rezervačných systémoch, napríklad cez obľúbený Booking.com, alebo cez ďalšie domáce či zahraničné rezervačné systémy.

Je k dispozícii online služba alebo call centrum, na ktoré môže zákazník v prípade potreby napísať alebo zavolať?

Áno, pre komfort zamestnancov využívajúcich kartu Paylette, je k dispozícii klientská zóna a klientské centrum.

Aké ubytovacie zariadenia si môžu zamestnanci vybrať?

Zamestnanci si môžu vybrať ktorýkoľvek hotel či penzión akceptujúci platby kartou Mastercard po celom Slovensku, vrátane všetkých online rezervačných systémov.

Môžu využiť zamestnanci Paylette kartu aj na kúpu turistických atrakcií či kultúrnych podujatí?

Áno, pre zamestnancov je v ponuke množstvo atrakcií, turistických trás či podujatí počas roka na celom Slovensku.